Tjänster som vi på MOTEK Revision erbjuder

”icon”

Revision

En revision är en oberoende granskning för att se till att bokföring och årsredovisning är i sin ordning. Vår grundtanke är revisorn skall fungera som en engagerad rådgivare och ett bollplank för ditt företag. Vi på MOTEK vill erbjuda något utöver en underskriven revisionsberättelse. Att anlita en revisor innebär dels en större trygghet för dig som företagare men även en ökad trovärdighet gentemot banker, myndigheter, leverantörer och andra intressenter.

”icon”

Skatter

För våra kunder hänger ofta företagets beskattning ihop med den privata skattesituationen. Vi hjälper dig med företagsdeklarationer, privata deklarationer samt erbjuder konsultationer inom andra skattefrågor. Vi strävar alltid efter att hitta den mest förmånliga lösningen för just din situation.

”icon”

Redovisning

Vi erbjuder redovisningstjänster främst i form av bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Våra tjänster kan dock anpassas efter behov i syfte att underlätta för dig som företagare. Nedan följer några exempel på vad vi kan hjälpa dig med utöver ovanstående tjänster; 

Kundfakturering 
Leverantörsfakturahantering 
Löneadministration 
Upprätthållande av anläggningsregister 
Avstämningar 
Skattedeklarationer 
Budget
Rådgivning i samband med redovisningsfrågor 
Uthyrning av personal till ert företags ekonomifunktion

”icon”

Konsulttjänster

Vi hjälper dig och ditt företag med konsultationer inom exempelvis generationsskiften, ägarskiften, avveckling, bolagsbildning, byte av företagsform mm.

MOTEK Revision AB är medlem

Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

HEMSIDAN

» Om cookies
» 
Sitemap

© MOTEK Revision AB
All Rights Reserved

MOTEK Revision AB

Östermalmsgatan 91, 591 60 Motala 
Tel: 0141-554 70

E-post: jonas@motekrevision.se

”Låt oss bli en del av ditt nätverk”